BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bałuch Maria
Title
Propozycja oceny jakości robót nawierzchniowych o charakterze ciągłym
Proposal of Quality Assessment for Superstructure Work of Continuous Characteristic
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (82), 2007, z. 136, s. 23-37, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Roboty publiczne, Kolejnictwo, Ocena jakości
Public works, Railways, Quality assessment
Note
, streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
Wskazano propozycje nowych zasad odbioru robót nawierzchniowych o charakterze ciągłym. Zdefiniowano kryteria odbioru oraz oceniono jakość naprawy bieżącej i wymiany ciągłej nawierzchni na przykładzie wybranych odcinków linii kolejowych.

Some proposals of the new rules for acceptance of superstructure work of continuous characteristic have been presented in the paper. The acceptance criterions have been defined and an assessment of obtained quality of running repair and structure replacement on case of some sections of railway lines have been given.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bałuch H.: Wpływ jakości robót na trwałość nawierzchni kolejowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie modernizacji i utrzymania linii kolejowych - 50 lat doświadczeń”. Wrocław 3-4 czerwca 2004.
  2. Bałuch H.: System oceny jakości robót nawierzchniowych. Cz. 4. Praca CNTK nr 6905/22, Warszawa 1998 (części 1 ÷ 3 wykonane w latach 1995-1997)
  3. Bałuch M., Bałuch H.: Metoda oceny zakresu robót i kryteriów ich odbioru w naprawach nawierzchni o charakterze ciągłym z optymalizacją przechyłki oraz opracowanie metody określania syntetycznej oceny konstrukcji nawierzchni. Część II - etap 2. Praca CNTK nr 3072/ 11, Warszawa lipiec 2007.
  4. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-l). Zarządzenie Nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005.
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu