BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożyk Paweł
Title
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
Models and Mechanisms of Economic Integration
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 8, s. 16-40, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza, Model gospodarki rynkowej, Mechanizmy polityki rynkowej, Rynki międzynarodowe
Economic integration, Market economy model, Market policy mechanisms, International market
Note
summ.
Abstract
Omówiono pojęcia modelu i mechanizmu integracji gospodarczej. Scharakteryzowano model międzynarodowej integracji gospodarczej oraz model ponadnarodowej integracji gospodarczej, a także mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu.

In the paper, attempt at a model approach to economic integration was made. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balassa B., 1961, The Theory of Economic Integration.
 2. Baldwin R., Venables A. J., 1995, Regional Economic Integration, w: Technology and Trade, Grossman G. M., Helpman E. (wyd.), Handbook of International Economics, Elsevier, Amsterdam.
 3. Bożyk P., 2002, Integracja gospodarcza w Europie i świecie, w: Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 4. Bożyk P., Guzek M., 2002, Teoria integracji socjalistycznej, w: Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 5. Coase R. N., 1937, The Nature of the Firm, "Economica" nr 4.
 6. Czepurko A., 1972, Cło w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 7. de Vet J. M., 1993, Globalization Local and Regional Competitiveness, "STI Review" nr 13.
 8. Grossman G. M., Helpman E., 1980, Comparative Advantage and "Long-Run Growth, "American Economic Review" t. 80, nr 1.
 9. Krugman P., 1991, Geography and Trade, Mand T Press, Cambridge, Mass.
 10. Ładyka S., 2000, Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa.
 11. Madej Z., 2002, Modele polskiej polityki gospodarczej wobec Rosji na tle integracji z Unią Europejską, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, materiał niepublikowany.
 12. Marszałek A., 2001, Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łódź.
 13. Marszałek A., 1996, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź.
 14. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 1999, Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), PWE, Warszawa.
 15. Mundell R. A., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", wrzesień.
 16. Pelkmans J., 1997, European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman.
 17. Pentland Ch., 1973, International Theory and European Integration, Faber and Faber, London.
 18. Scott A. J., 1999, Regions and the World Economy, Oxford University Press, Oxford.
 19. Storper M., 1992, The Limits to Globalization: Technology Districts and International Trade, "Economic Geography" nr 68.
 20. Tichy G., 1992, Theoretical and Empirical Considerations on the Dimension of an Optimum Integration Area in Europe, "Aussenwirtschaft" rocznik 47, zeszyt nr 1.
 21. Williamson O. E., 1975, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York Free Press.
 22. Wojtyna A., 1998, Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa" numer specjalny, czerwiec.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu