BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubot Zdzisław
Title
Kwalifikacje pracy nauczycieli akademickich wykonywanej ponad wymiar czasu pracy określony w umowie ze szpitalem klinicznym
The Overtime Performed by an Academic, Meaning All the Extra Hours More, than the Work Time Set in the Work Contract Between the Academic and the Clinical Hospital
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 7, s. 21-25
Keyword
Nauczyciele, Czas pracy, Szpitalnictwo, Umowa o pracę, Praca w godzinach nadliczbowych
Teachers, Working time, Hospital service, Employment contract, Overtime work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykonywanie przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w szpitalu klinicznym pracy ponad wymiar określony w umowie o pracę zawartej z tym szpitalem jest szeroką, a nawet dość powszechna praktyką. Praktyka ta wiąże się z niewielkim wymiarem czasu pracy określonym w umowie o pracę nauczyciela ze szpitalem klinicznym. Często czas ten wynosi 1/18, 1/8, 1/4 etatu, 30 minut dziennie. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak kwalifikować pracę nauczyciela akademickiego wykonywaną w szpitalu klinicznym ponad wymiar czasu pracy określony w umowie zawartej z tym szpitalem? Czy taką pracę należy uznać za pracę wykonaną w stosunku pracy ze szpitalem klinicznym, czy w stosunku pracy z uczelnią medyczną? (abstrakt oryginalny)

The author indicates that the overtime performed by an Academic, meaning all the extra hours more, than the work time set in the work contract between the Academic and the Clinical Hospital should be classified as work relation with the Medical Academy. It is the statutory qualification of the work of an Academic set by Article 130, of the 1st Higher Education Act. According to this regulation an Academic work time, when occupied with providing the health care service (see Article 112), is defined by the scope of his/her teaching, scientific, organizational duties and the scope of the duties related with the supply of the continuous health care to the patients of the Clinical Hospital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007, s. 85-100.
  2. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 63-64.
  3. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1978, nr 11, s. 65.
  4. W. Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994, s. 169-170.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu