BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bratniczak Bartosz
Title
Przesłanki udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska
Circumstances of Granting State Aid to Environment Protection
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 13-21, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Keyword
Ochrona środowiska, Interwencjonizm państwa, Pomoc publiczna państwa
Environmental protection, Government intervention, Public state aid
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie przesłanek oraz przyczyn, dla których państwo udziela pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska. Przesłanki te mogą mieć różny charakter oraz w wielu przypadkach nachodzić na siebie. W artykule podzielono je na grupy: ekologiczne, techniczno-ekonomiczne, ekonomiczne, społeczne i polityczno-ustrojowe. Należy podkreślić, że przedstawiona tu liczba przesłanek nie wyczerpuje liczby wszystkich, które usprawiedliwiają ingerencję państwa w obszarze ochrony środowiska.

The question of granting state aid in environment protection is relatively new. These problems in European law were regulated only in the 70's of the XX century. The aim of this article is to show the circumstances of granting state aid in environment protection. They are divided to ecological, economic, social and political and they show why the state should help entrepreneurs in environment protection. The article also shows where this aid is particularly important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratniczka B., Przesłanki udzielania pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej na ochronę środowiska, [w:] S. Pajączkowski, H. Węgrzyn (red.), Problemy zarządzania i marketingu, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2005.
 2. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 3. Borkowska E., Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, [w:] A. Ginsberg-Gebert (red.), Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław 1985.
 4. Czaja S., Pomoc publiczna w realizacji przedsięwziąć proekologicznych w Polsce na początku XXI wieku, [w:] T. Borys (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej, 10 lat Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wrocław 2003.
 5. Environmental subsidies - a review of subsidies in Sweden between 1993 and 2000, "Statistika centralbyrån" 2003.
 6. Fałat Z., Z energią po pieniądze, "Miesięcznik Pracodawca" 2003, nr 5.
 7. Famielec J., System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, AE, Kraków 2005.
 8. Fiedor B., Ekonomiczne metody regulacji stanu środowiska - istota, rodzaje i kryteria stosowalności, [w:] S. Czaja, B. Fiedor, Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Karpacz-Wrocław 1999.
 9. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Fiedor B., Graczyk A., Modyfikacja mechanizmów ekonomiczno-fiansowych polityki ekologicznej państwa, [w:] S. Czaja (red.), Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 28, Ibis, Wojnowice-Wrocław 2001.
 11. Grabowski M., Nowicki M., Hardt Ł., Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna - perspektywa Polska i Europejska, [w:] Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 15, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 12. Jankowski B., Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 13. Jeżowski P., Kraszewski J., Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Monografie i opracowania. Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 14. Kociszewska-Panaszek M., Uwarunkowania ekologiczne w kontekście konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Kudła L, Wspólnotowe aspekty udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska, [w:] F. Piontek, Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyt Naukowy PAN, Warszawa, Bielsko-Biała, Katowice 2004.
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Różycki W., Szrama R., Wytwarzanie energii w skojarzeniu, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2001 nr 2.
 18. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 19. Talencik I., Żeby łatwiej było wspierać, "Rzeczpospolita" 2003 nr 220.
 20. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Zajdler R., Wsparcie Unii Europejskiej dla projektów energetycznych w Polsce, "Prawo Unii Europejskiej" 2002 nr 6.
 22. Żylicz T., Czy subwencje ekologiczne muszą konkurować z kredytem bankowym? "Podział pracy" między instytucjami finansowymi, "Ekoprofit" 1999 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0690
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu