BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obora Hubert (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ
The Theory of lnventive Problem Solving
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 775, s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Twórcze rozwiązywanie problemów, Rozwiązywanie problemów, Metoda TRIZ, Wynalazczość, Algorytmy
Creative solving problems, Solving problems, TRIZ method, Invention, Algorithms
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono pochodzenie i zasady teorii twórczego rozwiązywania problemów - Inventive Problem Solving (ros. teorija rieszenija izobratielskich zadacz - TRIZ). W TRIZ problem podlega najpierw „uabstrakcyjnieniu”, a następnie stosuje się do jego rozwiązania liczne narzędzia wchodzące w skład systemu (40 zasad innowacyjności, ARIZ). W pierwszej części omówiono rozwój tej metody, następnie zaprezentowano jej główne hipotezy i ogólne rozwiązania (idealny wynik końcowy, czterdzieści zasad rozwiązywania problemów). Ostatnia część zawiera opis algorytmu rozwiązywania problemów wynalazczych - Inventive Problem Solving (ros. ałgoritm rieszenija izobratielskich zadacz - ARIZ).

This article presents the origin and principles of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). In the first part, the author shows how TRIZ has developed. Next, he presents the main TRIZ hypothesis and its general solutions (ideal final result, functional analysis and trimming, forty principles of problem solving). The final section of the article contains a description of the Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ) and its procedural stages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Altszuller H.S. [1992], The History of ARIZ Development, „Journal of TRIZ”, vol. 3, nr 1.
  2. Andrzejewski G., Jadkowski K. [2005], TRIZ - metoda interdyscyplinarna [w:] Informatyka - sztuka czy rzemiosło, II Konferencja Naukowa KNWS ’05, Złotniki Lubańskie, 15-18 czerwca 2005.
  3. Antoszkiewicz J. [1982], Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
  4. Antoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. PWE, Warszawa.
  5. Boratyńska-Sala A. [2005], Metoda modyfikacji algorytmu ARIZ do wyspecjalizowanych zagadnień technicznych [w:] Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii i kształceniu technicznym. Informacyjne aspekty zarządzania i sterowania produkcją, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3 czerwca 2005.
  6. Tate K., Domb E. [1997], 40 Inventive Principles with Examples, „The TRIZ Journal”, Jully.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu