BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiewicz Agnieszka
Title
Szkoda środowiskowa i jej ubezpieczenie
Environmental Damage and Its Insurance
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 78-86, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Keyword
Ochrona środowiska, Szkody, Ubezpieczenia ekologiczne
Environmental protection, Damages, Ecological insurance
Note
summ.
Abstract
Stale rozwijająca się działalność człowieka oraz postęp techniczny powodują, że pojawiają się wciąż nowe zagrożenia i wynikające z nich ryzyka. Zalicza się do nich m.in. skażenie środowiska i katastrofy ekologiczne. Naturalnym jest, że człowiek szuka ochrony przed różnymi ich następstwami. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia środowiskowe (ekologiczne). W artykule podjęto próbę sprecyzowania pojęcia szkoda środowiskowa, na tyle szeroko, aby definicja ta obejmowała nie tylko skutki pośrednie zanieczyszczenia środowiska, ale także skutki bezpośrednie, pomijane najczęściej w proponowanych definicjach.

Business is still developing with the aspiration to get more and more benefits which can create a number of new impediments - particularly those which are unknown till now. They can cause different damages not only in the field of the people activity but also in the personal and financial area. That is why new instruments are implemented in all environment area in the whole world. Among those instruments the most popular is the environmental insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Dutkiewicz В., Problem ubezpieczeń ekologicznych na tle zagrożeń środowiskowych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993 nr l -2, s. 6.
 2. Borys G., Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej, [w:] S. Czają (red.), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice-Wrocław 2002, s. 23.
 3. Dmochowski S., Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, P WE, Warszawa 1984.
 4. Famielec J., Górka K., Mojżesz-Wlazły G., Straty i korzyści ekologiczne, [w:] K. Górka (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Kraków 1993, s. 19.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 6. Longchamps M., Odpowiedzialność za szkodą ekologiczną, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 7. Maśniak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków 2003.
 8. Molęda M., Odpowiedzialność cywilna za szkodą w środowisku i jej ubezpieczenie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 7-8, 2004, s. 44.
 9. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo ARJES, Warszawa 2000, s. 133.
 10. http://www.ekologika.pl/modules.php?name=News&file=articIe&sid=97 (22. 05.2004).
 11. http://www. ekologika.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=539 (30.07.2004).
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0690
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu