BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir
Title
Fałszerstwa i błędy w sprawozdaniach finansowych oraz ich wpływ na ocenę wypłacalności przedsiębiorców
Forgeries and Errors in Financial Reports and their Influence on the Company's Financial Solvency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 589-599, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przestępstwa gospodarcze, Wypłacalność, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Wskaźniki wypłacalności przedsiębiorstwa
Economic crimes, Financial solvency, Fraud in the financial statements, Enterprise solvency ratios
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przyczyny oraz najczęstsze symptomy i przejawy manipulacji w sprawozdaniach finansowych w warunkach polskich. Przedstawiono również wpływ tych zjawisk na wyniki analizy finansowej poprzez obliczenie wartości wskaźników płynności finansowej w oparciu o dane nie zweryfikowane i zweryfikowane pochodzące z 25 sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych bezpośrednio zagrożonych upadłością. (fragment org. streszczenia)

In this article common reasons as well as more often symptoms and sings of manipulations applied in financial reports in Polish conditions are identified. The influence of these phenomena on the results of financial analyses through calculation of the value basing on the unverified data as well as verified data from 25 financial reports prepared in different companies that were directly threatened with bankruptcy is also introduced. The obtained results show that the phenomenon of bookkeeping manipulations within this group of firms could be observed almost generally, and within the examined test it caused the change of current ratio values by about 30%. On this basis it seams to be fully justified to obey the postulate of complete renunciation, in financial analyses, of simplifying assumption on reliability of financial reports published by enterprises on behalf of the principle of limited trust as regarding such reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M.: Rachunkowość a ujawniane informacje przez spółki giełdowe. PWN, Warszawa 2002.
 2. Audyt wewnętrzny, www.pl.wikipedia.org.
 3. Bednarski L.: Rola auditingu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. T. 1. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 4. Berg L.: Nie rób błędów w sprawozdaniu finansowym - cykl artykułów opublikowanych w Rzeczpospolitej w ramach dodatku Dobra Firma (16, 23,30.11.2006; 7, 14.12.2006; 4, 11,25.01.2007; 1, 8.02.2007).
 5. Frey D.: Kreatywna księgowość giełdowej spółki. Wydawca ukarany za zaszłości. "Rzeczpospolita" z 10.06.2005.
 6. Gut R: Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 7. Kamela-Sowińska A.: Źródła "polskiego Enronu ". W: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 8. Kutera M, Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 9. Nadzór nad audytorami będzie rozszerzony - rozmowa z Marią Rzepnikowską, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Rzeczpospolita z 4.05.2006.
 10. Ordak G.: Długi przekraczające majątek nie spowodują upadłości spółki. "Rzeczpospolita" 3.10.2006.
 11. Piłat K.: Firma jest tak uczciwa jak jej księgowy. "Rzeczpospolita" z 22.05.2006.
 12. Piłat K.: Księgowi zwykle mylą się na korzyść przedsiębiorcy. "Rzeczpospolita" z 8.06.2006.
 13. Piłat K.: Kodeks etyki stawia księgowym nowe wymagania. "Rzeczpospolita" z 12.01.2007.
 14. Rochowicz P: Buchalter wyższej kategorii to mniejsze ryzyko. "Rzeczpospolita" z 8.12.2005.
 15. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 16. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Red. G.K. Swiderska. Wyd. Difin, Warszawa 2003.
 17. Stankunowicz E.: 10 sposobów oszukiwania właściciela. Wyd. e-Businessman Magazine, www.targi.o-poka.org.pl/biblioteka.
 18. Wąsowski W.: Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 19. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2006.
 20. Zalewski Ł.: Obawy przed pełną księgowością. "Gazeta Prawna" nr 253 z 31.12.2005-1.01.2006.
 21. Zarzecki D.: Amerykańskie doświadczenia w doskonaleniu sprawozdawczości finansowej i biznesowej. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. 1. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 22. Zarzecki D.: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997.
 23. Zarzecki D., Mazurek S.: Upadłość w teorii i praktyce - zarys problemu. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu