BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz
Title
Wpływ poziomu koncentracji na efektywność działania banków spółdzielczych w Polsce
Impact of the Level of the Concentration on Efficiency of Working of Cooperative Banks in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 635-639, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Efektywność banków, Koncentracja
Cooperative banks, Banks' efficiency, Concentration
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zależność efektywności działania banków spółdzielczych w Polsce od poziomu ich koncentracji. Z uzyskanych danych wynikło, że wzrost poziomu koncentracji banków spółdzielczych powodował spadek poziomu ich efektywności działania.

The author restated dependence of efficiency of working of cooperative banks in the article in Poland from the level of their concentration. He is resulting from obtained data that the increase in the level of the concentration of cooperative banks was causing the drop in the level of their efficiency of action. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  2. Masiukiewicz P.: Efektywność konsolidacji. "Bank" 1998, nr 8.
  3. Mikołajczak R: Bankowy sektor spółdzielczy wczoraj i dziś. "Rocznik prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 1998, nr 3-4.
  4. Obal T.: Restrukturyzacja nadal niedookreślona. "Bank" 1999, nr 2.
  5. Orzeszko T.: Przekształcenia organizacyjne spółdzielczego sektora bankowego w latach ¡989-1995. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1996, nr 11.
  6. Pawelska A.: Umocnienie sektora banków spółdzielczych. "Bank Spółdzielczy" 1998, nr 6.
  7. Rao R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Wyd. PWN, Warszawa 1982.
  8. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica pl na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska Sp z o.o., Kraków 1998.
  9. Wyskiel M.: Przyczyny wprowadzenia konsolidacji w spółdzielczym sektorze bankowym. Zamojskie Studia i Materiały Wisza, 2000, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu