BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej, Wierzbiński Marcin
Title
Wprowadzenie w istotę rachunkowości regulacyjnej
Introduction to the Essence of Regulatory Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 611-615, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Rachunkowość, Organizacje sieciowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sektory sieciowe
Accounting, Network organisations, Enterprise management, Network industries
Note
summ.
Abstract
Opisano istotę oraz znaczenie rachunkowości regulacyjnej. Zaprezentowano podstawowe grupy przedsiębiorstw działających w sektorach sieciowych jako podmioty rachunkowości regulacyjnej. Omówiono ponadto zakres przedmiotowy rachunkowości regulacyjnej. Zaproponowano oryginalną definicję rachunkowości regulacyjnej w kontekście zasadniczego celu przedsiębiorstwa oraz korzyści jego klientów.

In the article the essence and the importance of regulatory accounting were depicted. The main business entities acting in network industries, which are subject to regulatory accounting were presented. The subject scope of regulatory accounting was also described. Finally the authors proposed their original definition of regulatory accounting in the context of the main corporate objective and its customers' benefits. At the end the importance of regulatory accounting was widely clarified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. International Federation of Accountants (IFAC), Management Accounting Concepts, New York 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu