BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej
Title
Wybrane problemy analizy rentowności klientów
Selected Problems of Customer Profitability Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 601-610, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Klient, Rentowność, Rachunek kosztów działań
Customer, Profitability, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono istotę i znaczenie analizy rentowności klientów. Wskazano na podstawowe ograniczenia tradycyjnych podejść do tego rodzaju analiz. Zaprezentowano metodyk prowadzenia analizy rentowności klientów na podstawie rachunku kosztów działań. Przedstawiono postać sprawozdania, które ułatwia ocenę rentowności w przekroju klientów.

In the article the essence and the importance of customer profitability analysis were depicted. The main limitations of traditional approaches to this kind of analyses were presented and as a consequence the paper put emphasis on appropriate customer cost allocation and furthermore the classification of customer costs was also described (in particular cost to acquire, cost to provide, cost to serve and cost to retain). In the second part of the paper the methodology of customer cost analysis was presented on the basis of activity-based costing. Finally, the proposition of management report that allows to calculate customer profitability was submitted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W.: Cost Management. A Strategic Emphasis. McGraw-Hill Irwin, New York 2005.
  2. Dobiegała-Korona B.: Wartość klienta. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006.
  3. Kaplan R.S., Atkinson A.A.: Advanced Management Accounting. Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1998.
  4. Ness J. A., Schrobeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J.: The Role of ABM in Measuring Customer Value. Part Two. "Strategie Finance", April 2001, vol. 82, iss. 10.
  5. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003, t. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu