BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dryl Wioleta, Dryl Tomasz
Title
Kontrola marketingowa w przedsiębiorstwie jako element zarządzania organizacją
Marketing Control as Element of Management in Enterprises
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 4, s. 19-31, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kontrola marketingowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Kontrolne funkcje zarządzania
Marketing control, Enterprise management, Marketing management, Control function of management
Note
summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Przedstawiono wyniki badania stopnia i zakresu realizacji funkcji kontrolnych w obszarze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia odnoszące się do kontroli. Zaprezentowano rodzaje kontroli, narzędzia kontroli marketingowej oraz przytoczono wskaźniki efektywności działań marketingowych.

As was noted in the article the process of monitoring and controlling plans is an important aspect of marketing management. Marketing activities must be monitored on a regular basis to ensure that any deviation between planned and actual performance is identified and diagnosed as quickly as possible, in order that the appropriate corrective action can be taken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
  2. Hasselberg F., Martan L., Steinmann H., Kontrola strategiczna w gospodarce rynkowej i planowej, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 1.
  3. Hütt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa.
  4. Kotier Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażani i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
  5. Kowal W., Funkcjonowanie kontroli marketingowej w polskich przedsiębiorstwach, Marketing i rynek, nr 12/2003.
  6. Krzymiński A. H. (1998), Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym, Wrocław.
  7. Kuc B. R. (2006), Kontrola w systemie zarządzania, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
  8. McDonald M. (2002) Marketing Plans: How to prepare them, how to use them, Butterworth - Heineman, Oxford.
  9. Niestrój R. (1996), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa.
  10. Wilson M. (1993), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu