BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Proces zarządzania interesariuszami
Managing Stakeholders
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 784, s. 89-106, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Współpraca
Enterprise management, Cooperation
Note
summ.
Abstract
Organizacje nawiązują relacje z różnymi podmiotami, które oddziałują na osiągane przez firmę cele lub też same podlegają takiemu oddziaływaniu. Wyodrębniono dwa podejścia do roli interesariuszy w zarządzaniu organizacją. Przedstawiono proces zarządzania interesariuszami. W procesie tym wyeksponowano identyfikację i klasyfikację interesariuszy. Ich typologia opiera się na wielu kryteriach. Spośród nich do najważniejszych zaliczyć można atrybuty władzy, legitymizację i pilność.

Organisations operating within a given environment come into contact with various stakeholders. It is accepted that the success of an organisation largely depends on the possibility of maintaining optimum relations with these stakeholders. Consequently, the need for stakeholder management arises. This management is based on identifying entities that influence an organisation or which are influenced by it. Thanks to such identification, it is possible to classify stakeholders on the basis of relevant criteria, and then to formulate a strategy for shaping relations among various individuals and groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchholz R.A., Rosenthal S.B. [2004], Stakeholder Theory and Public Policy: How Governments Matter, „Journal of Business Ethics”, vol. 51, nr 2.
 2. Clarkson M.B.E. [1995], A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 1, January.
 3. Freeman R.E. [1984], Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 4. Freeman R.E. [2004], The Stakeholder Approach Revisited, „Zeitschrift für Wirtschafts - und Unternehmensethik“, vol. 4, nr 3.
 5. Gableta M. [2003], Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Hadera J. [2001], Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako cel działania przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Harrison J.S., St. John C.H. [1994], Strategic Management of Organizations and Stakeholders: Theory and Cases, West Publishing Company, St. Paul, MN.
 8. Jawahar I.M., Mc Laughlin G. [2001], Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An Organizational Life Cycle Approach, „Academy of Management Review”, vol. 26, nr 3, July.
 9. Mendel T. [2001], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Mesjasz Cz. [2000], Kontraktowe ujecie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 11. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. [1997], Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review”, vol. 22, nr 4.
 12. Robbins S.P [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Rybak M. [2004], Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 14. Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders [1991], G.T. Savage, T.W. Nix, C.J. Whitehead, J.D. Blair, „Academy of Management Executive”, vol. 5, nr 2.
 15. Suchman M.C. [1995], Managing Legitymacy: Strategic and Institutional Approaches, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu