BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ornarowicz Urszula
Title
Profesjonaliści kształcący menedżerów
Professionals Teaching Managers
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 130-137
Keyword
Profesjonalizm, Kształcenie menedżerów, Kadry naukowe, Szkolnictwo wyższe
Professionalism, Managers training, Scientific staff, Higher education
Abstract
W artykule zawarto omówienie wyników badań dotyczących kadry profesjonalnie przygotowanej do kształcenia menedżerów w Polsce. Badania te przeprowadzono w 2001 roku. W szczególności zbadano rodowód kadry kształcącej menedżerów - dyscypliny naukowe, zakres zainteresowań naukowych, stopień przygotowania naukowego i udział inżynierów w analizowanej grupie pracowników naukowych.

The goal of this article is presentation results of researches connected with staff professionally prepared to teaching managers in Poland. The researches was carried out in year 2001. In particular studied origin of training staff - disciplines, field of scientific interests, degree of scientific preparation etc. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu