BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Repka Igor
Title
Economics and Management of Milk Production from the Viewpoint of Regions in the Slovak Republic
Ekonomia i zarządzanie produkcją mleka w Republice Słowackiej w zależności od regionu
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 299-305, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Reforma rolna, Mleko, Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Materiały konferencyjne
Land reform, Milk, Milk production, Dairy industry, Conference materials
Note
streszcz.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
Wprowadzenie ekonomicznych reform w rolnictwie miało niekorzystny wpływ na hodowlę bydła mlecznego, powodując obniżenie liczby krów dojnych. W poszczególnych regionach wydajność mleczna była różna. Współczynnik wariancji dla regionów Słowacji, przy średniej krajowej wydajności 4101 l na krowę, wynosił 46,8%. Przyczyną tego stanu są niedociągnięcia organizacyjne, których likwidacja nie wymaga dużych nakładów finansowych. Koszt produkcji mleka w przeliczeniu na 1 litr (8,51 Sk z różnicą 7,8-9,79 Sk) jest wysoki. Hodowla krów jest działem pracochłonnym. Czas pracy przypadający na jedną krowę przy normie 14-20 krów trzymanych na tradycyjnych wiązanych stanowiskach, wynosił 18-26 minut dziennie na 1 pracownika. Wyższą wydajność pracy osiągnięto w wolnym systemie utrzymania krów mlecznych; czas pracy obniżył się do 8-12 minut dziennie przy normie 30-46 krów na 1 pracownika. (abstrakt oryginalny)

A cattle keeping belongs to the most important branches in the agricultural production. It produces the milk-raw material for the Slovak milk processing industry and has a significance from the viewpoint of regular cash flow. Milk and milk products have declined tendency since 1989 as a consequence of the decline of demands on the consumer market. The milk and milk products consumption (calculated for milk value without butter) per 1 inhabitant fell in the Slovak Republic from 253 kg (1989) to 163 kg in 1999. The consumption is lower than in the EUs countries with 200 kg to 300 kg. The task which follows from this situation say about a promotion of milk and milk products.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu