BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doitchinova Julia
Title
Bulgarian Farms and Land Tenure
Bułgarskie farmy i posiadanie własności ziemskiej
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 307-314, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Reforma rolna, Rolnictwo, Przekształcenia własnościowe, Polityka rolna, Materiały konferencyjne
Land reform, Agriculture, Ownership transformations, Agricultural policy, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Country
Bułgaria
Bulgaria
Abstract
Praca dotyczy transformacji rolnictwa bułgarskiego w ostatnich latach. Składa się ona z czterech części, w których są przedstawione zasadnicze problemy nowo powstałych farm rodzinnych, spółdzielczych i spółek. W pierwszej części omówiono problemy prawa własności ziemi w rolnictwie i związane z tym możliwości inwestycyjne. W drugiej i trzeciej części przedstawiono wyniki i wnioski z badań prowadzonych w Bułgarii, poświęcone analizie porównawczej nowej struktury gospodarstw w Bułgarii. Czwarta część pracy pokazuje tendencje i alternatywy polepszenia systemu dzierżawy ziemi, zarządzania i współzawodnictwa nowo powstałych organizacji rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the new family farms, co-operatives and partnerships and makes analysis and evaluation of their basic problems after the land reform. The first section of this study focuses on the methodological problems of property rights in agriculture and the impact of land rights on investment behaviour. The second and third sections based on the results and the conclusions of research projects in Bulgaria, devoted to comparative analysis of functioning of new farm structures in Bulgaria (1999-2000). The forth section shows tendencies and alternatives for improvement of the land leasing system and management and competitiveness of the newly formed organisations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu