BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostuch Ryszard
Title
Za i przeciw rolnictwu ekologicznemu
For and Against to Ecological Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 341-351, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Dotacje, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Materiały konferencyjne
Agriculture, Ecological agriculture, Subsidies, Agricultural production, Rural development, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jeszcze do niedawna rolnictwo ekologiczne uchodziło za zacofane i hamujące postęp agrobiologiczny, a zajmujący się nim ludzie uważani byli za dziwaków, a nawet szarlatanów. Dlatego przez szermierzy intensyfikacji produkcji rolniczej było ono wyszydzane i traktowane pogardliwie. Obecnie sytuacja ta zaczyna się zmieniać, albowiem stwierdzono, że intensyfikacja rolnictwa konwencjonalnego, polegająca w głównej mierze na chemizacji gleby, przynosi oprócz wzrostu wydajności również wiele ujemnych skutków. Oprócz obniżenia się wartości biologicznej produkcji rolniczej powoduje też degradację środowiska. Z tych właśnie względów następuje odwrót od rolnictwa intensywnego i wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym. (abstrakt oryginalny)

In spite of demand the societies for high quality foods the ecologic agriculture developes very slowly. The causes of it are different. Firstly the yields in the ecological farms are lesser than in the conventional agricultur because the ecological farmers don't use mineral fertilizers and pesticides. Secondly, agricultural acctivities are realize by hand. Thirty, management ecological farm is more difficult than conventional and fourtly the prices of ecological production are higher than conventional and it limits demand. Moreover the ecological production can be only in environt non degraded. In spite of all the development of ecological agricultural production is very need because protects natural environment against contamination and it is the most important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu