BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Tomasz
Title
Fuzje i przejęcia w Chinach : aktualny rozwój rynku i możliwości inwestycji dla inwestorów zagranicznych
Source
Przegląd Organizacji, 2009, nr 7-8, s. 13-18
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Działalność gospodarcza, Fuzje i przejęcia
Foreign investment, Business activity, Mergers and acquisitions
Note
summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Artykuł przedstawia fakty dotyczace gwałtownego rozwoju gospodarki Chin w ostatnich latach, charakteryzującego się wzmożoną produkcją, wymianą handlową i inwestycjami na podstawie najnowszych danych liczbowych. Pokazuje znaczenie gospodarki Państwa Środka dla potencjalnych inwestorów rozważających wejście na ten ogromny, a zarazem trudny rynek. Wskazuje możliwości inwestycji poprzez fuzje i przejęcia, przedstawia specyfikę najczęściej przeprowadzanych transakcji na podmiotach prywatnych i spółkach państwowych, jednocześnie zwraca uwagę na gąszcz przepisów i uregulowań prawnych oraz duże zaangażowanie i nadzór instytucji państwowych przy przeprowadzaniu transakcji w strategicznych gałęziach gospodarki Chin. W kolejnej części stawia podstawowe pytania inwestorowi planującemu ekspansję na rynek chiński oraz wskazuje główne sektory największej aktywności procesów fuzji i przejęć na miejscowym rynku. Poprzez charakterystykę głównych problemów,z jakimi boryka się obecnie Państwo Środka i zagrożeń dla inwestorów zewnętrznych, oraz przy uwzględnieniu ambitnych priorytetów i założeń chińskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata, kieruje przyszłych inwestorów na konkretne rynki, na których pojawiają się szanse rozwoju przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. FRIEDRICH, E. TSE, Joint Venture oder Alleingang? - die richtige Strategie für das China-Geschäft, w: K. LUCKS (red.), M&A in China China. Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006, s. 129, 134-136.
 2. The Handbook of Country Risk 2008, A guide to international business and trade in 155 countries: China, Coface and GMB Publishing Limited, UK, 2008.
 3. W. HIRN, Herausforderung China. Wie der chinesische Aufstieg unser Leben verandert, S. Fischer, Frankfurt 2005, s. 9.
 4. F. KROGER, Merger-Endgames-Modelle - Wo stehen die chinesichen Industrien 2012?, w: K. LUCKS (red.), M&A in China. Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006, s. 188-189.
 5. M. PANFIL, Inwestycje Venture Capital/Private Equity w Chinach, "CEO: Magazyn Top Menedżerów", marzec 2007, archiwum www.ceo.cxo.pl, s. 1.
 6. P. PEILL-SCHÖLLER, Interkulturelles Management. Synergien in Joint Ventures zwischen China und deutschsprachigen Ländern, Springer, Berlin, Heidelberg 1994, s. 75.
 7. Poradnik Biznesmena, Asia City Center - Poland, Warszawa 2009, s. 2, 9.
 8. U. REISACH, Internationalisierungsstrategien chinesischer Unternehmen, w: K. LUCKS (red.), M&A in China. Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006,, s. 103-104.
 9. CH. SCHMIDKONZ, M. TAUBE, M&A in China: wirtschaftspolitischer Rahmen und perspektivische Entwicklung, w: K. LUCKS (red.), M&A in China. Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006, s. 42.
 10. H. SEELMANN-HOLZMANN, Der rote Drache ist kein Schmusetier, Strategien für langfristigen Erfolg in China, Redline Wirtschaft, Heidelberg 2006, s. 8.
 11. M. SCHÜLLER, A. TURNER, Die chinesiche Industriepolitik: Orientierung am Beispiel Japans und Südkoreas?, w: K. LUCKS (red.), M&A in China China. Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006, s. 71.
 12. J.J. TANG, M.H. GHAFFAR, M&A-Transaktionsstrukturen in China - aktuelle Entwicklungen (inkl. öffentlicher Übernahmen), w: K. LUCKS (red.), M&A in China . Praxisberichte und Perspektiven, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-, und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2006,, s. 156-157.
 13. WPROST 24, Spadają inwestycje w Chinach, nr 26/2009.
 14. W. ŻÓŁCIŃSKA, Lęki europejskiego biznesu, "CEO: Magazyn Top Menedżerów" 2005, październik, archiwum www. ceo.cxo.pl, s. 1.
 15. www.wprost.pl/ar/163947
 16. www.beijing.polemb.net
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu