BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Györi-Nagy Sándor
Title
Agriculture as a Cultural Base in Planning of Sustainable Societies
Rolnictwo jako kulturalna baza w planowaniu trwałości społeczeństw
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 391-395, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Świadomość społeczna, Tożsamość lokalna, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Ochrona obszarów kulturowych, Materiały konferencyjne
Agriculture, Public awareness, Local identity, Social and cultural condition, Protection of cultural areas, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Praca dotyczy rolnictwa jako głównego czynnika w kształtowaniu środowiska i kultury społecznej człowieka w danym środowisku. Autor uwydatnia wpływ środowiska rolniczego na kształtowanie obyczajów, tradycji, języka, a więc czynników, które mają duże znaczenie w tworzeniu kultury danej społeczności i zapewniają jej trwałość. Dlatego rolnictwo powinno być postrzegane nie tylko jako źródło produkcji żywności i wykorzystywania zasobów ziemi, ale także jako źródło reorganizacji i kształcenia środowiska socjalnego danej społeczności. Środowisko powinno przede wszystkim służyć człowiekowi i dlatego o jego kształtowaniu oraz planach rozmieszczania różnych ośrodków i instytucji użyteczności publicznej powinna decydować społeczność lokalna a nie władze centralne. Przystosowywanie się do wymagań Unii Europejskiej nie powinno kolidować z zachowaniem tradycji i kultury danej społeczności, będącej wyrazem tożsamości gwarantowanej konstytucją UE. (abstrakt oryginalny)

In connection with the eastern enlargement of EU more and more emphasis has been given to the question: Which are the basic points in society planning? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu