BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena
Title
Proces integracji Polski z Unią Europejską w opinii mieszkańców wsi
Rural Dwellers Attitude Towards Poland's Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 447-455, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Badanie opinii, Wieś, Społeczności lokalne, Rolnictwo, Materiały konferencyjne
Poland's economic integration with the EU, Opinion research, Village, Local community, Agriculture, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
Perspektywa integracji Polski z Unią Europejską łączy się z różnym nastawieniem ze strony reprezentantów poszczególnych środowisk społeczno-zawodowych. Większość prowadzonych prac badawczych z tego zakresu wskazuje, iż grupą o wyraźnie negatywnym nastawieniu wobec procesu integracji są mieszkańcy wsi, a zwłaszcza rolnicy. Jednocześnie obserwuje się, że deklarowane przez Polaków poglądy na temat procesu integracji z UE są wypadkową wielu różnych uwarunkowań, zarówno socjodemograficznych, jak i ekonomicznych. Stwierdza się, że postawy prounijne reprezentują osoby relatywnie młodsze, lepiej wykształcone, lepiej sytuowane oraz zamieszkujące większe miasta. Mieszkańcy wsi deklarują postawy tzw. eurosceptycyzmu, obawiając się wielu niekorzystnych następstw procesu integracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The research conducted in 1998 (quantitative interviews) and 1999 (qualitative interviews) on Poles attitude towards integration with European Union shows that rural citizens express opinion about negative impacts of the integration process on Polish rural areas and agriculture. According to the respondents the negative impacts will particularly influence the small farms. The factors, which differentiated the opinion of the respondents, were among others: age, education level and perception of respondents' households economic situation. The respondents express lack of reliable, no emotionally led information on the issue, they expect consequent government information policy and stabile rural and agrarian policies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu