BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hudak Jozef
Title
Przekształcenia strukturalne w zarządzaniu rolnictwem w aspekcie integracji Słowacji z Unią Europejską
Struktural Transformation in Management of Agrarian Sector in Aspect of the Integration of Slovakia with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 485-490, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa, Integracja rynku rolnego, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Materiały konferencyjne
Agriculture, Rural development, Agricultural economics, Integration of agricultural market, Economic and political integration of Europe, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań nad sytuacją rolnictwa słowackiego w okresie reformy gospodarczej. Na podstawie wyników badań szczegółowych w rolniczych gospodarstwach spółdzielczych, spółkach handlowych i gospodarstwach prywatnych stwierdzono, że tendencje transformacji w organizacji zarządzania słowacką gospodarką rolną są częścią zamierzeń integracji i globalizacji. Są one nośnikami usiłowań, których celem jest integracja Republiki Słowackiej Z europejskimi strukturami rynkowymi przy uwzględnieniu odpowiedniego ustawodawstwa i innych warunków Zjednoczonej Europy. (abstrakt oryginalny)

The transformation tendencies in the entrepreneurship of agrarian management creates a part of integration and globalization tendencies there are beariers of their efforts, aim of which is the integration of Slovak Republic with the European market structures with regard of the legislation and other conditions in the integrated Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu