BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia
Title
Rola dzierżawy rolniczej w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
The Role of Agricultural Lease in Structural Transformations of Rural Areas as Exemplified by the Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 511-518, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Dzierżawa gruntów, Obszary wiejskie, Materiały konferencyjne
Agriculture, Land lease, Rural areas, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania było poznanie znaczenia dzierżawy rolniczej w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Źródło danych stanowiły coroczne raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Analiza zebranego materiału wskazuje, że w strukturze rozdysponowanych gruntów po dawnych państwowych gospodarstwach rolnych największy udział ma dzierżawa - 63,2%. Struktura obszarowa dzierżawionych gruntów wskazuje na istotny wpływ dzierżawy na przemiany strukturalne obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the investigation was to learn the significance of agricultural lease in structural transformations of rural areas based on an. example of Kujawsko-Pomorskie province. The source of data were annually reports from National Agency of Farming. An analysis of the collected data shows that the lands formerly belonging to the State Farms and now distributed by the Agency are mostly leased (63.2%). The area structure of leased lands indicates that lease has a significant effect on the structural transformations of rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu