BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryniarska Zofia, Starowicz Wiesław
Title
Badanie jakości usługi transportowej w Krakowie
Research on Quality of Public Transport Services in Krakow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (83), 2007, z. 137, s. 59-82, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Transport pasażerski, Jakość usług transportowych, Kontrola jakości, Cechy jakościowe
Passenger transport, Quality of transport services, Quality control, Quality characteristics
Note
, streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
"Usługi transportu zbiorowego w miastach powinny posiadać niezbędne cechy jakościowe, które są na tyle atrakcyjne dla pasażerów, skłonić ich do rezygnacji z podróży samochodem osobowym. W Krakowie opracowano i przez wiele lat stosowano system statystycznej kontroli usługi transportowej. Podstawowe założenia systemu i uzyskane wyniki przedstawiono w artykule."

Public transport services should be characterized by necessary quality features that are so attractive for passengers to affect them for leaving their private cars and start to travel by means of public transport. The system for statistical evaluation of transport service have been elaborated and applied for several years in Krakow. The general assumptions of the system and results have been presented in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bryniarska Z. z Zespołem: wyniki obliczeń wskaźników punktualności, regularności i niezawodności kursowania pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie w ramach badania potrzeb przewozowych, zgodnie z założeniami systemu statystycznej kontroli usługi transportowej „SKUT”. Kraków, 2007.
  2. Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej. Zeszyt Naukowo-Techniczny Oddziału SITK w Krakowie Nr 71, seria Monografie, Kraków 1999.
  3. Rudnicki A., Starowicz W.: Jakość komunikacji zbiorowej w umowach świadczenie usług przewozowych, Przegląd Komunalny, nr 9/1998.
  4. Starowicz W. z Zespołem: Wyniki badań statystycznych jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie - Raporty roczne za lata 1996-2005. Oddział SITK w Krakowie, Kraków 2006.
  5. Starowicz W., Ciastoń A.: Punktualność kursowania pojazdów transportu zbiorowego w ocenie mieszkańców różnych miast Polski. Transport Miejski i Regionalny nr 6/2006.
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu