BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogoev George, Otoliński Eugeniusz, Jabarova Julia
Title
Development of Vegetable Growing in Plovdiv Region
Rozwój uprawy warzywniczej w regionie Plovdiv
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 141-144, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Warzywnictwo, Produkcja rolna, Przemysł przetwórstwa rolnego, Materiały konferencyjne
Rural development, Vegetable farming, Agricultural production, Agricultural processing industry, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Country
Bułgaria, Region Plovdiv
Bulgaria
Abstract
W okresie przemian i wprowadzania nowych form organizacyjnych w rolnictwie powstały farmy prywatne i spółdzielcze producentów rolnych. Ten proces stworzył nowe możliwości dla bardziej efektywnej organizacji produkcji warzywniczej, a dodatkowo przemysłowej produkcji konserw z tych produktów, szczególnie z fasoli i groszku zielonego. Nowe możliwości i zapotrzebowanie rynków na jarzyny stwarzają dobre warunki dla eksportu tych produktów. Dlatego produkcja warzywnicza będzie kontynuowana jako gałąź wiodąca w regionie Plovdiv. (abstrakt oryginalny)

New organizational forms as private farms and agricultural producers' cooperatives have been created during the period of transition. This process revealed new opportunities for more efficient organization of the vegetable production. The additional possibilities for processing in the canning industry increased the vegetable production, especially of beans and peas. The new possibilities at the world markets also create better conditions for export of these products. The production of vegetables will continue to be a leading branch for the Plovdiv region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu