BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieda Władysław
Title
Rozwój wsi podkarpackiej w ramach strategii Unii Europejskiej
Development of Podkarpacie Village in the Frame of the European Union Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 157-161, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój wsi, Strategia rozwoju regionalnego, Agroturystyka, Rolnictwo ekologiczne, Program PHARE, Materiały konferencyjne
Rural development, Regional development strategy, Agrotourism, Ecological agriculture, PHARE Programme, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule podkreślono mechanizmy działalności społeczności Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw w dziedzinie usług, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, ekoturystyki i rozwoju kultury. Otrzymanie pomocy w ramach programu PHARE będzie zależne od inicjatywy społeczności Podkarpacia.

In the article are underlined mechanismes of the communities activity in Podkarpacie with the particular consideration of service initiation, agrotourism, ecological agriculture, ecotourism, development of culture and education for the needs of inhabitants and tourists. It will depend of an initiative of Podkarpacie communities to have opportunity to receive help in the year 2000 in the frame of PHARE program. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu