BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chylińska Anna
Title
Rola samorządów wiejskich w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej
The Role of Government in a Development Enterprise on the Local Rural Area
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 495-500, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość lokalna, Materiały konferencyjne
Agriculture, Local government, Local entrepreneurship, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono niektóre aspekty dotyczące sfery rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów, które ze względu na ich charakter (działanie w lokalnym środowisku przy jednoczesnej współpracy z instytucjami o charakterze ogólnokrajowym) są ważnym ogniwem pomiędzy planem a etapem jego realizacji. Toteż ich „obecność" i aktywny udział w procesie inicjowania przedsiębiorczości lokalnej jest wysoce uzasadniony. (abstrakt oryginalny)

This paper present the role of the enterprise state development on the rural area in Poland. The enterprise take an important place in a community situated good place to road and economy center. Economical and social development on a villages is possible thanks an activity community governments and all people which want to live better. Local government activity on an enterprise area is connected to monitoring of economy situation and good known economy condition present firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu