BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerna-Grygiel Joanna
Title
Znaczenie przedsiębiorczości lokalnej w kształtowaniu równowagi na wiejskim rynku pracy
The Importance of the Local Business Activity in Balancing of the Labour Market in Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 501-508, ryc., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Zwalczanie bezrobocia, Równowaga rynku pracy, Materiały konferencyjne
Local entrepreneurship, Unemployment reduction, Labor market equilibrium, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy istoty i funkcjonowania przedsiębiorczości lokalnej oraz jej dominującej roli w ograniczaniu bezrobocia na terenach wiejskich, stanowiąc próbę rozpoznania tego zjawiska zarówno w skali kraju, jak i na przykładzie byłych województw, opartą na publikowanych wynikach badań prowadzonych przez pracowników IRWiR i lERiGŻ, na materiałach statystycznych GUS oraz studiach literaturowych. Stwierdzono, że najwięcej inicjatyw gospodarczych powstało w branży handlowej i drobnego przemysłu rolno-spożywczego, co przyczynia się do kształtowania równowagi na wiejskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the motives of functioning, the factors and the directions of development of the local business as the basic condition to increase the dynamics of structural changes in the labour market in the rural areas. The stimulation of non-agricultural business activities and the development of their differentiated forms has a chance to play an important role in limiting unemployment and in creating new posts in the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu