BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena
Title
Partnerstwo technologiczne z jednostkami badawczo-rozwojowymi : Strategia rozwoju MŚP w warunkach kryzysu gospodarczego
Source
Przegląd Organizacji, 2009, nr 7-8, s. 35-38, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju, Badania i rozwój (B+R), Partnerstwo strategiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Economic crisis, Small business, Development strategy, Research & Development (R+D), Strategic partnership, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia problem oddziaływania spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie i szanse rozwojowe polskich MŚP. Autorka wskazuje na możliwość ograniczenia jego wpływu na rozwój tych przedsiębiorstw za pomocą partnerstwa technologicznego firm z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Ze względu na liczne korzyści finansowe i strategiczne autorka uznaje współpracę technologiczną pomiędzy tymi podmiotami za skuteczną strategię rozwoju MŚP, nawet w warunkach kryzysu gospodarczego. Jako potwierdzenie tej tezy zaprezentowano przykłady efektywnego partnerstwa technologicznego kilku jbr z firmami sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. DASZKIEWICZ M., Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, lipiec 2008.
 2. DOMASZEWICZ Z., Warszawski Cemat Silicon eksportuje płytki krzemowe za przeszło milion dolarów miesięcznie, "Gazeta Wyborcza", 18.08.2003, http://wyborcza.pl/l,75248,1625294.html
 3. Fundusze europejskie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - informacja ogólna, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG.
 4. GADOMSKI W., Chmury bardzo czarne, "Manager Magazine", nr 1/2009.
 5. HOCKUBA Z., Kryzys finansowy jako zagrożenie i szansa w procesie rozwoju gospodarczego, "Przegląd Organizacji", nr 10/2008.
 6. Jednostki badawczo-rozwojowe dla innowacyjnej gospodarki, RG JBR, Gliwice 2007.
 7. LORANGE P, ROOS J., (1992), Strategie Alliances. Formation, Implementation and Evolution, Blackwell, London.
 8. ŁĄCKA I., Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wyd. WEiOGŻ, Szczecin 2001.
 9. ŁĄCKA I., Współpraca technologiczna polskich uczelni z przemysłem w świetle badań, "Przegląd Organizacji", nr 11/2007.
 10. ŁĄCKA I., Partnerstwo technologiczne polskiego sektora B+R z przemysłem w świetle badań, materiały z konferencji "Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki?, GAPP Katowice 27.11.2008 r., http://www.naukadlabiznesu.pl.
 11. ŁOBEJKO S., Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP, Warszawa, czerwiec 2008.
 12. MAMICA Ł., Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 13. PUŚLECKI Ł., Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(8)/2008.
 14. RUDAWSKA L, Partnerstwo jako współczesna formuła działania przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 7-8/2008.
 15. RÓJ E., Przetwórstwo chmielu w Polsce z wykorzystaniem ekstrakcji nadkrytycznej, "Chemik. Nauka-Technika-Rynek", nr 3/2009.
 16. STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK M., Konkurencyjność sektora MŚP 2008, PKPP Lewiatan, listopad 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu