BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochniarz Paweł
Title
Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą?
What can the crisis teach us about efficient change management?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 5, s. 9-14, bibliogr. 2 poz
Keyword
Kryzys gospodarczy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zarządzanie zmianami, Efektywność zarządzania, Ewaluacja
Economic crisis, Restructuring of enterprises, Employment restructuring, Change management, Management effectiveness, Evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie doświadczeń austriackiej firmy Worthington Cylinders i wyników badań przeprowadzonych wśród amerykańskich przedsiębiorstw autor dowodzi, że mądrze przeprowadzona restrukturyzacja może wzmocnić morale pracowników i ugruntować, a nie podważyć ich lojalność do pracodawcy. Omawia także cztery krytyczne czynniki powodzenia zarządzania zmianą organizacyjną w trakcie kryzysu: przejrzystość, komunikacja, planowanie i ewaluacja. (abstrakt oryginalny)

On the basis of the experience of Austrian Worthington Cylinders as well as the results of studies performed among American companies, the author proves that intelligently conducted restructuring can strengthen worker moral and solidify, not upset, loyalty to the employer. He also discusses four critical factors for the success of organizational change management during crisis transparency, communication, planning, and evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burchell M. (2009), Focusing on your People Strategy In Challenging Times, prezentacja na konferencji Great Place to Work Institute(r) Europe, Baden.
  2. Kelly D. (2009), Trust in Times of Crisis, prezentacja na konferencji Great Place to Work Institu-te(r) Europe, Baden.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu