BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Procedura budżetowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Budged Process in the United States of America
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 483-495, wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Analiza porównawcza, Budżet państwa, Polityka budżetowa
Comparative analysis, State budget, Budgetary policy
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procedury budżetowej w państwie federalnym na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, określenie, czy proces ten jest długi i skomplikowany, wskazanie, jakie kroki zostały podjęte w celu wzmocnienia dyscypliny budżetowej oraz ogólne porównanie go z procedurą budżetową w Polsce. (fragment tekstu)

The budget system of the United States Government provides the means for the President and the Congress to decide how much money to spend, what to spend it on, and how to raise the money they have decided to spend. A budget procedure is a way of acting in the process of creating and the realization of budget. Legal rules which public bodies are applying are describing it. The budget procedure includes working out the draft of budget, passing, making and its control. The decisions made in the budget process affect the nation as a whole, State and local governments, and individual Americans. Many budget decisions have worldwide significance. The aim of the article is to present the budget procedure in a federal state on the example of the United States of America, determining whether this process is long and complicated, the reading what steps were taken in order to strengthen the budgetary discipline and general comparing it with the budget procedure in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process, United States Government Accountability Office, Washington, D.C., September 2005.
  2. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, wyd. 5, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
  3. Davidson R.H., Oleszek W.J., Kongres i kongresmani, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
  4. Gebert S., Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981.
  5. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Heniff B. Jr., Murray J., Congressional Budget Resolutions: Selected Statistics and Information Guide, Congressional Research Service, Washington, D.C., March 5, 2007.
  7. Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  8. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  9. The Budget Process & the Budget Resolution, U.S. House of Representatives, Washington, D.C., www.rules.house.gov/archives/bud_proces.htm, 2007.08.08.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu