BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyfert Szymon
Title
Kreowanie wartości przez organizację w perspektywie teorii firmy
Creating Value through Organization in Firm's Theory Perspective
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 25-32, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Tworzenie wartości, Organizacja i zarządzanie, Teoria wartości, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Value creation, Organisation and management, Value theory, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Abstract
Dokonano analizy trzech teorii firmy: menedżerskiej, stakeholders i shareholders pod kątem kreowania wartości. Zaprezentowano szczegółowo hipotezę wolnych przepływów pieniężnych Michaela Jensena. Wykazano, że model organizacji oparty na teorii shareholders zapewnia kreowanie wartości z punktu widzenia organizacji.

The basic purpose of the paper is to analyze the concept of value creating in a view of theory of a firm. The paper begins with presenting and analyzing the basic concepts of theory of the firm (managerial, stakeholders, shareholders), which later helps to introduce a general outline concerning the connection between theory of the firm and process of value creation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen W.T., Our Schizophrenie Conception of the Business Corporation, "Cardozo Law Review" 1992, nr 14 (2).
 2. Banaszyk P., Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, AE, Poznań 1998.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 4. Buono A.F., Lawrence T.N., Stockholder and Stakeholder Interpretations of Business' Social Role, [w:] Business Ethics, red. W.M. Hoffman, J.M. Morre , McGraw-Hill, New York 1990.
 5. Clarkson M.B.E., A Risk Based Model of Stakeholders Theory, The Center for Corporate Social Performance and Ethics, University of Toronto, Toronto 1994.
 6. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 7. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 8. Freeman R.E., Evan W.M., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji udziałowców zewnętrznych: kapitalizm kantonowski, [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides J.K. Kaler, PWN, Warszawa 1999.
 9. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago.
 10. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, "New York Magazine" 13.09.1970.
 11. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H., Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Diffin, Warszawa 1996.
 12. Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, „American Economic Review" 1986, May, vol. "6.
 13. Jensen M.C., Organization Theory and Methodology, "The Accounting Review" 1983, vol. 58, nr 2.
 14. Marris R., The Economic Theory of Managerial, Capitalism, London 1967.
 15. Masulis R.W., The DebtlEquit Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.
 16. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, ZSP, Szczecin 1997.
 17. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa l999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu