BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Jan
Title
Wymiary analityczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Analitical Dimensions of Social Responsibility of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 33-41, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Etyka biznesu, Otoczenie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Business ethics, Enterprise environment, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Wskazano na przesłanki przemawiające za podejmowaniem przez przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności. Opisano społeczne koszty działalności przedsiębiorstwa.

The article undertakes an attempt of defining social responsibility of a firm in the dimension of its influence on goods and its efficiency of working both firms and societies as entities. This prevailing function in work dimension of social responsibility of a firm comes from many various internal and external premises. Social responsibility of a firm is both an idea and practice of its management in which the necessity of realization of definite ranges and of levels of consistent responsibility with credited ethical and delegated competences takes place.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boulding K.E., Etyka i biznes, [w:] J. Grosfeld, Ponad ekonomią, Warszawa 1985.
  2. Buchholtz R.A., Essentials of Public Policy for Management, Prentice Hall, New York 1990.
  3. Frederic W.C., Corporate Social responsiveness: The Modern Dilemma, New York 1976.
  4. Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "New York Times Magazine", September 1970.
  5. Newton L., The Internal Morality of Corporation, "Journal of Business Ethics" 1986.
  6. Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2003.
  7. Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  8. Sheldon 0., The Philosophy of Management, Pitman and Sons, London 1923.
  9. Walczak-Duraj D., Podstawy socjologii, Łódź 1998.
  10. Walczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu