BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chwirot-Zakrzewska Patrycja
Title
Cross-selling usług bankowych - cele stosowania i bariery praktycznego wdrażania na polskim rynku
Source
Przegląd Organizacji, 2009, nr 7-8, s. 53-56
Keyword
Usługi bankowe, Sprzedaż produktu, Rynek usług bankowych
Banking services, Product sales, Banking services market
Note
summ.
Abstract
Cross-selling, określany jako działanie polegające na sprzedaży klientom produktów komplementarnych w stosunku do produktów już uprzednio przez nich nabywanych, jest już szeroko stosowany na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale wciąż jest jeszcze pojęciem relatywnie nowym w sektorze finansowym. Artykuł prezentuje: istotę i cele stosowania cross-sellingu w bankach oraz kluczowe bariery praktycznego wdrażania cross-sellingu w sektorze bankowym. W artykule przedstawiono zarówno przegląd literatury na temat zastosowania cross-sellingu na rynku usług finansowych, jak też wyniki badania eksperckiego dotyczącego tych właśnie zagadnień w odniesieniu do polskiego rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. K. BHATTACHARYYA, Z. RAHMAN, Capturing the Customer Voice, the Centerpiece of Strategy Making. A Case Study in Banking, "European Business Review", vol. 16, no. 2, 2004, s. 128.
  2. J. CANALS, Strategic and Organizational Challenges in European Banking w: Competition and Profitability in European Financial Services. Strategie, Systematic and Policy Issues, praca zbiorowa pod red. M. Balling, F. Lierman, A. Mullineux, Routledge, London - New York 2006, s. 13.
  3. J. HARASIM, Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych w: Konglomeraty finansowe, praca zbiorowa pod red. naukową M. Iwanicz-Drozdowskiej, PWE, Warszawa 2007, s. 234.
  4. M. LIPOWSKI, Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 26.
  5. M. SZCZEPANIEC, Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 154.
  6. M. SZCZEPANIEC, Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych, "Bank i Kredyt", marzec 2003, s. 96.
  7. M. ZINELDIN, Quality and Customer Relationship Management (CRM) as Competitive Strategy in the Swedish Banking Industry, "The TQM Magazine", vol. 17, no. 4, 2005, s. 336.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu