BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław
Title
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy
Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 65-72, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Teorie zarządzania, Teoria przedsiębiorstwa
Knowledge management, Management theories, Enterprise theory
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano dwie koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem: kontraktową interpretację przedsiębiorstwa oraz koncepcję organizacji uczącej się i tworzącej wiedzę. Zaprezentowano koncepcje i metafory przedsiębiorstwa. Przedstawiono kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa. Pokazano tworzenie wiedzy w organizacji zarówno w ujęciu indywidualnym jak i w ujęciu społecznym.

Absence of a unified definition of company is the main theoretical challenge of management science. Company can be analyzed from different points of view, depending upon the objective of a study. A question is thus arising whether it is necessary and possible to elaborate a universal definition of a company. Such a definition is not achievable. It is possible to elaborate a universal interpretation of a company which can be useful both for theoretical purposes and for practical applications. The aim of the paper is to create a general interpretation of a company being a synthesis of the contractual approach and of the concept of a organization as a learning and knowledge creating system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bell D.E, Raiffa H., Tversky A., Decision Making: Descriptive, Normative, and Prescriptive Interactions, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 2. Coase R., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, vol. 4.
 3. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Hart O., Moore J., Incomplete Contracts and Renegotiation, "Econometrica" 1988, vol. 56, nr 4.
 5. Hart O., Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford 1995.
 6. Jensen MC, Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, vol. 3.
 7. Kozłowski J., Refleksywność - jedna z kluczowych idei przełomu tysiącleci, [w:] Kreowanie nowego, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 8. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 9. Mesjasz C, Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem, Seria Specjalna: Monografie, nr 142, AE, Kraków 2000.
 10. Mesjasz C, Images of Organisation and Development of Information Society: Going into Metaphors, "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy, and Development)" 2001, vol. 1, nr2, h www.library.utoronto.ca/see/pages/SEED/Voll-/MesjSEED.htm.
 11. Mikuła B., Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] A. Pocztowski (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2001.
 12. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują pr- innowacyjne, POLTEXT, Warszawa 2000.
 15. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 16. Piekarz H., Mesjasz C, Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną, [w:] A. Pocztowski (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu