BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszyński Cezary
Title
W stronę nowej teorii przedsiębiorstwa : kluczowe założenia tradycyjnej ekonomii w świetle współczesnych poglądów na zarządzanie przedsiębiorstwem
Towards a New Theory of the Firm
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 82-87, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Równowaga jako pojęcie uniwersalne, Teorie zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Concept of equilibrium, Management theories, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano dwa główne założenia tradycyjnej ekonomii – koncepcję homo oeconomicus oraz koncepcję równowagi w gospodarce. Opisano zagadnienie istoty i celów przedsiębiorstwa w ujęciu poszczególnych założeń tradycyjnej ekonomii. Przedstawiono teorię równowagi i próby wykorzystania tej idei w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The paper deals with two basic categories of the economy, i.e. the concept of homo oeconomicus and the concept of equilibrium from the perspective of the modern management process. The limitations of the “pure" rationality, the drop of the profit maximisation, as well as the shift from the static perceiving of equilibrium to dynamic changes and discontinuations are analysed. A new approach to the basic concepts of economy brings the better description of reality, however, this does not ease the formulation of a new coherent theory of the firm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
  2. Kornai J., Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977
  3. . Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981.
  4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
  5. Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu