BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak-Duraj Danuta
Title
Etyczność działań gospodarczych przedsiębiorstw w perspektywie procesów globalizacji
Ethics of Economic Activities of Firms in a Perspective of the Globalization Processes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 88-96, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Etyka biznesu, Korporacje międzynarodowe, Międzynarodowy rynek pracy, Globalizacja gospodarki
Business ethics, International corporation, International labour market, Economic globalization
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zagadnienie problematyki etycznej w działalności gospodarczej. Zaprezentowano społeczno – etyczne uwarunkowania współczesnych korporacji. Wskazano na cztery grupy norm, które da się wyróżnić w działalności gospodarczej.

The object of the elaboration is ethics of economic activity of firms. Its is examined from the perspective of the globalization processes in which greater and greater part plays international, financial and human capital. Ethics of the economic activity results from many various premises which in immediate manner show the growing part and social-ethical meaning of conditioning of efficient activities of companies. The expressed types of activities of international business point at an essential part of norms and of ethical programmes in the creation of activity vision of international companies and their of realization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bauman Z. (1997), Globalizacja, czyli komu globalizacja a komu lokalizacja, "Studia Socjologiczne” nr 3.
  2. Berger P.L. (red.) (1994), Etyka kapitalizmu, Kraków.
  3. Donaldson T. (1995), Kiedyś wszedł między wrony,... no właśnie, co powinieneś robi? Biznes w ujęciu międzynarodowym a relatywizm kulturowy, [w:] Minus P.M., Etyka w biznesie, Warszawa.
  4. Mac Intyre A. (1996), Dziedzictwo cnoty, Warszawa.
  5. Novak M. (1996), The Catolic Ethic and the Spirit of Capitalism, New York.
  6. Solomon R.C. (1993), Ethics and Excellence, Cooperation and Integrity in Business. Oxford University Press, New York, Oxford.
  7. Walkowiak J. (1998), Misja firmy a etyka biznesu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu