BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipieta Agnieszka (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza jakości stanów równowagi w ekonomii Debreu
An Analysis of Quality of the States of Equilibrium in Debreu Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 780, s. 125-134, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Modele ekonomiczne, Równowaga rynkowa, Ekonomia Debreu
Economic models, Market equilibrium, Debreu economy
Note
summ.
Abstract
Jednym z kluczowych zagadnień analizy ekonomii Debreu z własnością prywatną jest wyznaczenie stanów równowagi w tym modelu. Omówione kryterium porównania stanów równowagi opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, przy ustalonym sposobie liczenia odległości w przestrzeni towarów i cen rozważono tylko wektory cen równowagi o normie 1. Po drugie, oparto się na przekonaniu, że konsumenci przedkładają towary tańsze nad droższe.

Let `E_{p}` be the Debreu private ownership economy (see [Debreu 1959]). Assume that there exist at least two different states of equilibrium in that economy. The criterion for comparing states of equilibrium from economy `E_{p}` different from the total preference relation (see [Malawski 1999]) is elaborated. This criterion is formulated on the strength of the value of the equilibrium consumption plan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Debreu G. [1959], Theory of Value, Viley, New York.
  2. Lipieta A. [2006a], Dobra komplementarne w modelu Debreu, Materiały konferencyjne SEMPP 2006, Lądek Zdrój (w druku).
  3. Lipieta A. [2006b], Ekonomia Debreu z dobrami komplementarnymi, „Przegląd Statystyczny”, z. 2.
  4. Malawski A. [1999], Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  5. Malawski A. [2001], Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław.
  6. Varian H.R. [2002], Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu