BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Micherda Bronisław (Wydział Finansów), Szulc Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw
Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 21-31, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Regulacje prawne, Rewizja sprawozdań finansowych, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Wykrywanie oszustw
Financial statements, Legal regulations, Review of financial statement, Fraud in the financial statements, International Standards of Finance Revision, Fraud detection
Note
summ.
Abstract
Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien dokonać oceny nie tylko rozliczenia się jednostki gospodarczej z otoczeniem, ale również zasadności podejmowanych decyzji. Omówiono cele i procedury analityczne w Międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Przedstawiono zastosowanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdania finansowego w zakresie możliwości popełnienia w jednostce gospodarczej oszustw.

When auditing a financial report, an expert auditor should not only evaluate the economic unit’s global accounts but should also assess the legitimacy of its undertaken decisions. An expert auditor’s assessment of the correctness and effects of an economic unit’s management can be seen as the moment when a successive aim in the auditing of a financial report begins to dominate. Currently, however, in the light of the disclosure of fraudulent accounting practices by well-known companies, regulatory bodies responsible for financial auditing methods have tightened the rules on fraud detection, largely through the greater use of financial analysis. Thus, in this article, the author addresses the current issue of applying analytical procedures when auditing financial reports for the purpose of uncovering possible fraud. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Hołda A., Ewolucja audytingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
  2. Hołda A., Nowak W., Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, „Rachunkowość Audytor”, Warszawa 2003, nr 3.
  3. Micherda B., Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, KIBR, Warszawa 2003.
  4. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej, KIBR i SKwP, Warszawa 2005.
  5. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, KIBR, Biuletyn nr 61, Warszawa 2005.
  6. Sprawozdania finansowe i ich analiza, red. B. Micherda, SKwP Zarząd Główny, Warszawa 2005.
  7. Szymborski K., Los bossa, „Polityka” 2005, nr 23.
  8. Tarnowski P., Księgi czarów, „Polityka” 2002, nr 29.
  9. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu