BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Beata
Title
Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska)
Managing change in business practice (Eli Lilly Polska)
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 5, s. 54-57
Keyword
Przemysł farmaceutyczny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szkolenia, Zarządzanie zmianami
Pharmaceutical industry, Enterprise management, Training, Change management
Company
Eli Lilly & Co.
Abstract
Tempo zmian w gospodarce ma wpływ na każdego z nas zarówno w obszarze zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Zarządzanie zmianą staje się jest integralną częścią pracy każdego menedżera. Artykuł przedstawia podejście innowacyjnej firmy farmaceutycznej - Eli Lilly do procesu zarządzania zmianą w firmie. Autorka wyróżnia 3 podstawowe etapy takiego procesu: przygotowanie, komunikacja, wsparcie. Podkreśla istotę szkoleń w zakresie zmian oraz indywidualnego podejścia do każdego pracownika zgodnie z najwyższymi standardami i wartościami firmy. (abstrakt oryginalny)

The rapid pace of changes in the economy is affecting us all-both our professional and private lives. Thus, managing change becomes a fundamental part of every managers work. This article presents how Eli Lilly, an innovative pharmaceutical company, manages change in the company. The author identifies three phases in this process: preparation, communication, and support. The author emphasizes the importance of training and an individual approach in accordance with the highest standards and company values. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu