BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech
Title
Teoria łańcucha wartości jako przykład pluralizmu metodologicznego w teorii zarządzania
Theory of Value Chain as an Example of Methodological Pluralism of Management Theory
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 110-116, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Teorie zarządzania, Łańcuch wartości, Filozofia zarządzania
Management theories, Value chain, Philosophy of management
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę pokazania iż pluralizm metodologiczny sprzyja rozwojowi nauk o zarządzaniu. Przedstawiono łańcuch wartości M.E. Portera, który można traktować jako model bądź jako teorię podstawową. Zaprezentowano także dorobek praktyki i teorii zarządzania, który określa się mianem operacjonalizacji łańcucha wartości. Opisano skutki zabiegów dedukcyjnych oraz konstruktywizmu, które umieszczono we wspólnym nurcie rozwoju strategicznego łańcucha wartości.

Induction and deduction in management theory implications seem to be specifically important for researchers in the sphere of management theory, people who deal with management in practice and to define identity of this science. Pluralistic attitude, as opposed to methodological monism, is shown on the example of value chain theory. The applied research methods enabled not only theory verification, but also further development and operationalization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Andrews P.P., Hahn J., Transforming Supply Chains into Value Webs, Strategy & Leadership 1998, Jul/Aug.
  2. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
  3. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.
  4. Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE, Katowice 2003. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, I Kraków 2000.
  5. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
  6. Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 1999.
  7. Porter M.E., Towards a Dynamic Theory of Strategy, "Strategic Management Journal" 1991 nr 12.
  8. Treacy M., Wiersema F., The Discipline of Market Leaders, Addison-Wesley, New York 1995.
  9. Womack J.P., Roos D., Jones D., The Machine That Changed the World: Based on the Massachusetts Institute of Technology 5-Million-Dollar 5- Year Study on the Future of the Automobile, Scrinber 1990.
  10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu