BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Alojzy
Title
Dedukcja vs indukcja w nauce o przedsiębiorstwie
Deduction ersus Induction in Eterprise Science
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 117-126, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Teorie zarządzania, Filozofia zarządzania, Logika indukcji
Management theories, Philosophy of management, Logic of induction
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zagadnienie indukcji i dedukcji w nauce. Zaprezentowano dwie główne linie rozwojowe nauki o gospodarce przedsiębiorstw: kierunek empiryczno – realistyczny oraz kierunek normatywno – etyczny. Opisano zjawisko indukcji w nauce o przedsiębiorstwie.

The paper, the introduction of which presents in both inductive and deductive manner the science practiced, attempts to reconstruct, with the help of deductive methodology, the science about enterprise (die Betriebswirtschaftslehre) according to Heinrich Nicklisch. Next, it discusses the example of the inductive practicing the science about enterprise formulated by Józef Lisak - the economist from Katowice, who named his conception as „unit economics". The conclusion points out the changing position of deduction in contemporary science, which means application of the hypothetical-deductive method, as well as it undertakes the attempt of defending induction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
  2. Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, "W drodze", Poznań 1992.
  3. Czech A., Józefa Lisaka "Ekonomia jednostkowa". Przyczynek do dziejów nauki o przedsiębiorstwie w Polsce, AE, Katowice 1999.
  4. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, RW KUL, Lublin 2001.
  5. Kemeny J., Nauka w oczach filozofa, PWN, Warszawa 1967.
  6. Lattman Ch., Das Wesen der Betriebswirtschaftslehre nach dem deutschen, italienischen und franzozischen Schrifttum, Verlag der Fehr'sehen Buchhandlung, St. Gallen 1942.
  7. Lisak J., Ekonomia jednostkowa. Nauka o przedsiębiorstwie, 2 wyd., WSNSG, Katowice 1946.
  8. Nicklisch H., Die Betriebswirtschaft, wyd. 7, CE. Poeschel, Stuttgart 1932.
  9. Schönpflug F., Das Methodenproblem in der Einzelwirtschaftslehre, C.E. Poeschel, Stuttgart 1933.
  10. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. III, wyd. 3, PWN, Warszawa 1968.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu