BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jokiel Grzegorz
Title
Spór o prymat praktyki nad teorią zarządzania
Dispute about Practice Primacy over Management Theory
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 127-133, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania, Epistemologia, Logika indukcji
Management sciences, Enterprise management, Management theories, Epistemology, Logic of induction
Note
summ.
Abstract
Pokazano różne fazy procesu rozwoju dziedzin naukowych. Przedstawiono przedstawicieli fazy indukcyjnej. Pokazano prymat praktyki nad teorią zarządzania. Wskazano na znaczenie podejścia systemowego do rozwoju nauki o zarządzaniu.

In this paper the problem of practice or theory primacy in the process of managerial science development is considered. The author points at the managerial science development stages and makes thesis that the initial stage of its development is based on the practice observation and discovering new rights and statements by induction. The current stage is characterized by deductional way of thinking based on the theoretical conceptions verified by practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 2. Drucker P., Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1994.
 3. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 4. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 6. Machiavelli N., Wybór pism, red. K. Żaboklicki, PIW, Warszawa 1972.
 7. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 8. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 9. Nogalski B., Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 10. Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 11. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 12. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 13. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 14. Porter M.E., Towards a Dynamic Theory of Strategy, [w:] H. Steimann, G. Schreyogg, Zarządzanie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 15. Steimann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 16. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 17. Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN Warszawa 1999.
 18. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu