BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz
Title
Dylematy metodologii badań przedsiębiorstw sieciowych jako bytów organizacyjnych nowego typu
The Problem of the Research Methodology in the Net Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 143-150, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Filozofia ekonomii, Gospodarka sieciowa, Metodologia nauki, Zarządzanie wiedzą
Philosophy of economics, Network economy, Methodology of science, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano nowe spojrzenie na współczesne procesy gospodarowania, zarówno w układzie makro, jak i mikro. Przedstawiono podstawowe cechy gospodarki sieciowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej cechy układu holistycznego. Przeanalizowano zagadnienie czasu i przestrzeni w przedsiębiorstwach sieciowych. Wskazano na istnienie wysp wiedzy.

In the paper are presented: the constraints of the empirical methodology in the management science, holographic picture of the national economy, the advantages of the deduction in the research of the net enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - od koncepcji do implementacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, red. M. Morawski, WWSZiP, Wałbrzych 2003.
  2. Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetto, Wrocław 2003.
  3. Perechuda K., Teoria organizacji średniego zasięgu w niemieckim obszarze językowym (RFN, Austria, Szwajcaria), Wyd. AE, Wrocław 1989.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu