BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Ideały epistemiczne zarządzania
Epistemic Ideals of Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 151-159, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Teorie zarządzania, Filozofia ekonomii, Epistemologia
Management theories, Philosophy of economics, Epistemology
Note
summ.
Abstract
Opisano ideały epistemiczne zarządzania. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość rozwoju zarządzania. Wskazano na brak jednego kanonu podstaw poznawczych.

Reviewing the multiplicity of modern management trends it is hard to escape an impression that there is no single set of cognitive basics. Many concepts of management fall into obvious theoretical and practical contradictions. The notion of a paradigm is overused to determine the multiplicity of schools and approaches in the "organisation jungle". Research assumptions, targets and methods are diversified. However, the most important elements of epistemic ideal can be searched. They will include the subject of management science, the place of this discipline among other science, the issue of relations between theory and practice and suggested approach to the methodology of research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 2. Bridgman P.W., The Logic of Modern Physics, McMillan, New York 1927.
 3. Buchdahl G., A Revolution in Historiography of Science, "Historical Sciences" 1965 nr 4.
 4. Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London 1997.
 5. Detel W., Nauka, [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
 6. Feyerabend P., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 1996.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 8. Hacking I., Representing and Intervening, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 9. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 10. Kałuszyńska E., Modele teorii empirycznych, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 11. Koontz H., The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, t.4, nr 3.
 12. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 13. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 14. Koźmiński A.K., Przedmiot i metoda teorii organizacji i zarządzania, maszynopis, Warszawa 1986.
 15. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 16. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 2001.
 17. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 18. Shapere D., The Structure of Scientific Revolutions, "Philosophical Review" 1964 nr 73.
 19. Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologia kultur organizacyjnych, TNOiK, Toruń-Łódź 2002.
 20. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Zagadnienia kultury, chaosu i kontroli pracy mnedżera, PWN, Warszawa 2001.
 21. Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R., Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu