BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Jarosław
Title
Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych
Deductive Conclusions and Empiricism in Network Organizations Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 160-167, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Metodologia nauki, Organizacje sieciowe, Filozofia zarządzania
Methodology of science, Network organisations, Philosophy of management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono problematykę organizacji sieciowych. Opisano błędy metodologiczne występujące przy opisie organizacji sieciowych. Zaprezentowano zasady współczesnej metodologii nauk autorstwa K. Poppera oraz zasady programu postępu w nauce Feyerabena.

The article deals with the critical evaluation of the network organization studies presented in the contemporary management literature. According to the author in searching of an objective knowledge about network organizations it is necessary to follow Karl Popper's methods of research hypothesis falsification as well as the rules of scientific progress described by Paul Fayeraben. As a conclusions the author presents the main scientific hypothesis and directions for the future research concerning the management of network organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Jarillo J.C., Strategie Network: Creating the Borderless Organisation, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1995.
 3. Niemczyk J., Sieć jako obiekt badań w naukach zarządzania, Management Forum 2020, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 4. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchami dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 5. Pfohl H. Ch., Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć, Międzynarodowa Konferencja "Logistic's 98", t.1, Katowice 1998.
 6. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 7. Popper K., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 8. Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 9. Purchase D., Alexander D., The Virtual Enterprise: Unlearning What You Have Learnt, "Logistics Technology International" 1997.
 10. Sjostrand S.E., On the Rationale behind "Irrational" Institutions,"Journal of Economic Issues" 1992, vol. XXVI nr 4.
 11. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003 nr 3.
 12. Zamiara K., Filozofia odkryć naukowych Paula F. Feyerabena, [w:] Relacje między teoriami a rozwój nauk, Ossolineum, Wrocław 1977.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu