BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orlicka Justyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Koasekuracja w świetle przepisów europejskiego prawa antymonopolowego
Coinsurance in the Light of European Competition Rules
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 294-301, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Prawo ubezpieczeniowe, Prawo antymonopolowe
Insurance market, Insurance law, Anti-monopolistic law
Note
summ.
Abstract
Autorka poruszyła problem współpracy firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczania określonego przedmiotu w kilku instytucjach. Omówiono i wyjaśniono koasekuracje oraz dorobek wspólnotowy w świetle prawa antymonopolowego. Scharakteryzowano rozporządzenie nr 358/2003 dotyczące koasekuracji. Zwrócono uwagę na próg udziału w rynku oraz zakazane klauzule.

Since the judgement of the Court of Justice Verband der Sachversicherer (Case 45/85) of 27.01.1987, there is no longer any doubt, that European competition rules are fully applicable to the insurance sector. The prohibition of anti-competitive agreements between undertakings, incorporated in Article 81 (1) of the Treaty, refers also to coinsurance contracts. However, because of the fact that co-operation between insurance undertakings is, to a certain extent, desirable to ensure the proper functioning of this sector and may at the same time promote consumer's interests, coinsurance contracts are, under specified circumstances, exempted from the prohibition from Article 81 (1) of the Treaty. The author describes rules governing this exemption, basing on Commission Regulation (EC) No 358/2003 of 27.02.2003 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector. Moreover, the author considers the concept of coinsurance, trying to find a solution useful both for competition and for civil law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dudkowiak Z., Reasekuracja, jej formy i funkcje, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. l, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
  2. Esser-Wellié M., Hohmann H., Die kartellrechtliche Beurteilung von Mitversicherungsgemeinschaften nach deutschem und europäischem Recht, "Versicherungsrecht" 2004, z. 28.
  3. Fuchs D., Kowalewski E., Mogilski W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
  4. Fürstenwerth von F., Weiss A., Versicherungs-Alphabet, Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2001.
  5. Hootz Ch., EG-Gruppenfreistellungen Branchen-Regelungen Versicherungswirtschaft (VO (EG) 358/2003), Heymann, Köln, Berlin, Bonn, München 2003.
  6. Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art.805-834 KC, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  7. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, red. W. Mogilski, PZUW, Sopot (brak daty).
  8. Orficki M., Umowa ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  9. Windhagen E., Die Versicherungswirtschaft im europäischen Kartellrecht, Nomos, Baden-Baden 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu