BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz Irena
Title
Wpływ wyceny rozchodu zapasów na wynik finansowy
Impact of Stock Outgoings Evaluation on Financial Balance
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 85-98
Keyword
Zapasy, Wycena aktywów kapitałowych, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Inventories, Capital asset valuation, Business valuation method, Financial performance
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia wyceny zapasów zarówno z punktu kształtowania poziomu kosztów, jak i ustalenia ostatecznego wyniku finansowego z działalności jednostki gospodarczej. Wyróżniono i scharakteryzowano następujące metody wyceny: 1) metoda szczegółowej identyfikacji, 2) metoda cen przeciętnych, 3) metoda ceny najwcześniejszej (FIFO), 4) metoda ceny najpóźniejszej (LIFO), 5) metoda stałych cen (kosztów) ewidencyjnych.

Impact of stock outgoings evaluation on financial balance is the subject of the article. Five valuation methods such as specific identification method, AVCO, FIFO, LIFO and standard cost method has been distinguished and presented by the author. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, 1999, s. 274, 275.
  2. MSR 199, International Accounting Standards Committee, s. 127.
  3. Peche T., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE< 1988, s. 243.
  4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 r. ze zm., Dz.U. Nr 113, art. 3 ust. 19, art. 34, załącznik Nr 7, p. 1 ust. 2.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu