BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murzydło Jacek
Title
Świadczenie usług certyfikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
The Provision of Certification Services by Territorial Self-government Units
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 75-80, streszcz., summ.
Keyword
Certyfikacja, Zadania samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
Certification, Local government task, Local government
Abstract
Artykuł porusza kwestie możliwości i celowości świadczenia usług certyfikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecny stan prawny sprawia, że działalność taka jest często wysoce utrudniona bądź nieuzasadniona. Autor zwraca uwagę na to, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby jednostka samorządu terytorialnego pełniła funkcję kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne oraz jakie wymogi są stawiane przed podmiotami niekwalifikowanymi. Podaje ponadto przykłady świadczenia usług certyfikacyjnych przez organy administracji publicznej oraz wskazuje zmiany, jakie być może wkrótce zostaną dokonane w tej materii przez ustawodawcę. (abstrakt oryginalny)

The article discusses issues of the possibility and expediency of the provision of certification services by territorial self-government units. The current legal status means that such activity is frequently excessively hindered or unjustified. It draws attention to the conditions which must be satisfied for the territorial self-government unit to be able to fulfil the function of a qualified entity providing certification services and the requirements set for unqualified entities. The article contains examples of the provision of certification services by the bodies of public administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Kocot, D. Szóstek, Podpis elektroniczny - tworzenie ram wspólnotowych i ich implementacja do prawa polskiego i hiszpańskiego, „Przegląd Prawa Handlowego" 2005/12, s. 4.
  2. Polityka Certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji, Wersja 1.5, http://wwwcentrast.pl/Images/Polityka_certyfikacji_Narodowego_Centrum_Certyfikacji_1.5.pdf, s. 22-23.
  3. http://bip.mswia.govpl/download.php?s=4&id=4161
  4. http://www.anacom.pt/streaming/99_93_EC.pdf?categoryId=94520&contentId=159553&field=ATTACHE_FILE, s. 4.
  5. http://www.nccertpl/ncc/rejestr/rejestr_wysz_4.aspx
  6. https://www.sekap.pl
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu