BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korza Andrzej
Title
Zaawansowanie globalizacyjne sektora (na przykładzie branży motoryzacyjnej) a skłonność przedsiębiorstw do rozwoju zewnętrznego
Globalization Promotion of Sector (on a Basis of Motor Industry) and Enterprises Leaning to External Development
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 113-124, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Skłonność do innowacji, Przemysł motoryzacyjny
Globalization of enterprise activity, Tendency to innovation, Automotive industry
Abstract
W celu przebadania związku zachodzącego pomiędzy globalizacją a skłonnością przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego do rozwoju zewnętrznego, poddano szczegółowej analizie dynamikę zmiany poziomu wskaźnika potencjału globalizacyjnego i zmiany zachodzące w skłonności do rozwoju zewnętrznego. Badania przeprowadzone zostały na podstawie danych dotyczących sektora samochodowego, zebranych za okres sześciu lat: 1995-2000.

Current state of globalization on the example of motor industry and enterprises tendency to external development is the subject of the article. The research was based on motor industry data from 1995-2000. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. General Motors Corporation 1997 Annual Report.
 2. General Motors Corporation 1998 Annual Report.
 3. General Motors Corporation 1999 Annual Report.
 4. General Motors Corporation 2000 Annual Report.
 5. Ford Motor Company 2000 Annual Report.
 6. Ford Motor Company 1998 Annual Report.
 7. Ford Motor Company 1996 Annual Report.
 8. Measuring Globalisation. The Role of Multinationals in OECD Economies, Volume 1: Manufacturing Sector, OECD 2001.
 9. M. Romanowska, Metodologiczne problemy badania strategii przedsiębiorstw w sektorach globalnych, Badania statutowe SGH, Warszawa 2000.
 10. Toyota Motor Corporation 2000 Annual Report.
 11. Toyota Motor Corporation 1998 Annual Report.
 12. Volkswagen AG Annual Report 1996.
 13. Volkswagen AG Annual Report 1997.
 14. Volkswagen AG Annual Report 1998.
 15. Volkswagen AG Annual Report 1999.
 16. Volkswagen AG Annual Report 2000.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu