BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barabasz Adela
Title
Wokół zagadnień innowacji i zmiany w przedsiębiorstwie
About Innovations and Organizational Change Issues
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 171-175, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw
Change management, Enterprise management, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Opisano znaczenie innowacyjności na działalność przedsiębiorstw. Wskazano na innowacyjność jako warunek sukcesu nowoczesnych organizacji. Zaprezentowano wyniki badań nad innowacyjnością przeprowadzane przez A. Hargadon i R. I. Suttona.

The author of the article presents some opinions about innovation issues. One of the questions is how much of innovation is inspiration and how much is a kind of hard work. Because innovation is an answer for needs of people, it is one of the most important challenges for companies now.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brown J.S., Research the Reinvents of the Corporation, "Harvard Business Review" 2002 nr 8.
  2. Drucker P.F., The Discipline of Innovation, "Harvard Business Review" 2002 nr 8.
  3. Hargadon A., Sutton I.R., Building Innovation Factory, "Harvard Business Review" 2000, vol. 78, nr 3.
  4. Kanter R.M., From Spare Change to Real Change, "Harvard Business Review" 1999, vol. 77, nr 3.
  5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  7. Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, red. D.M. Steward, PWE, Warszawa 1994.
  8. Wolpert J.D., Breaking Out of the Innovation Box, "Harvard Business Review" 2002 nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu