BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Dominika, Jagoda-Lenartowicz Agnieszka
Title
Kształtowanie zatrudnienia w ramach realizacji koncepcji lean management
Employment Formation Within the Lean Management Concept Realization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 176-181, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Elastyczność zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Outsourcing, Dywestycje
Lean management, Flexible employment, Human Resources Management (HRM), Outsourcing, Divestment
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano główne założenia a także genezę koncepcji lean management. Przedstawiono korzyści z wdrożenia tej koncepcji. Pokazano zależność między koncepcją lean management a elastycznością zatrudnienia.

The main aim of this paper is to examine the relationship between the Lean Management System and employment flexibility trends in general. The origin, main tenets and methods of the Lean Management, such as outsourcing and employee reduction, are also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dembińska-Cyran I., Outsourcing jako narzędzie Lean Management, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996 nr 4.
  2. Gablota M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
  3. Hopej M., Reengineering i lean management a struktura organizacyjna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998 nr 4.
  4. Lipecki J., Lean management metodą restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" "997 nr 12.
  5. Luciejewski W., Redukujmy koszty a nie załogę, http://www.leanunlimited.pl/artykuly/redukujmy_koszty.pdf., 21.12.2003.
  6. Martyniak Z., System Lean Management, "Organizacja i Kierowanie" 1998 nr 1. Pocztowski A., Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 9.
  7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
  8. Poznańska K., Lean Management, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 1.
  9. Redukcje miejsc pracy w przemyśle - w USA i innych krajach, "Zarządzanie na Świecie" 2003 nr 12.
  10. Wynagrodzenia w Japonii, http://www.placa.pl/trendy3.html, 20.01.2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu